top of page

Cursul de formare
FUNDAMENTAL KNOW - HOW FOR EFFECTIVE TEACHING
Madrid, 16-25 noiembrie 2015


Autori: Buică Cristina-Teodora, Mihăilescu Doina-Victoria, Mustaţă Iuliana,  Slăvilă Cornelia-Nicoleta, Văduva Aurelia

 

             Cursul s-a desfăşurat în incinta Conference Center Lagasca, din cartierul Salamanca din Madrid. 

Programul şi conţinutul activităţilor :
Ziua 1, luni, 16.11.2015
-    Cuvânt de bun venit din partea organizatorului Motivated Learning for Everyone şi a formatoarei  Kina Dimitrova 
-    Activitate de tip ice breaking pentru a ne prezenta şi în acelaşi timp pentru a crea o atmosferă destinsă. 
-    Activitate de tip brainstorming cu privire la principii despre predare şi învăţare. 
-    Instrumentele pe care la putem folosi la clasă, ca de exemplu prezentări, animaţii, simulări şi documente video care constituie suportul metodelor moderne de predare. 
-    Cei „3R Principle”- read, retain, repeat- şi piramida învăţării. 
-    Prezentarea propriei activităţi didactice şi a experienţei sub o formă la alegere: prezentare power point, discurs liber, colaj de imagini, film, etc.. Fiecare participant şi-a prezentat lucrarea realizată.

Ziua 2- marţi, 17.11.2015
Sesiune de tip team-building privind procesul de predare –învăţare cuprinzând: introducere, definiţii şi termeni legaţi de tematica abordată, principiile unui proces de predare –învăţare eficient, aspecte esenţiale şi informaţii privind noi cercetări în domeniu.
Metoda Jigsaw, ca parte a strategiei de învăţare prin cooperare, modul în care poate fi organizată clasa şi etapele sale. Fiecare profesor a prezentat un exemplu de activitate didactică folosind metoda Jigsaw.
Lucru în grup - metodă eficientă de învăţare. Prezentările au fost interesante îmbinând aspecte interdisciplinare.

Ziua 3- miercuri, 18.11.2015
Învățarea prin cooperare: definiţie , principii, etape, strategii, organizarea clasei , rolul profesorului în cadrul grupului cooperativ; conceptele cheie: lucru în echipă, motivarea elevilor, managementul cooperării. Au fost identificate diferenţele între lucrul în grup tradiţional şi grupul cooperativ. 

Ziua 4-joi, 19.11.2015
Rezolvarea de probleme 
Învăţare activă
rezolvarea problemelor creative (Creative problem solving) 
Principiul learning by doing 

Ziua 5-vineri, 20.11.2015
Conceptul de Inquiry-based Learning (învățământ centrat pe elev). 
Prezentarea sistemul de învăţământ din Romania. 
Prezentarea istemului bulgar şi cel britanic pe 
Raportul Eurydice (Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa: provocări şi oportunităţi pentru politici) al Comisiei Europene pentru a avea o imagine cât mai amplă asupra sistemelor de învățământ europene.
Sâmbăta şi duminica (ziua 6- 21.11.2015 şi ziua 7-22.11.2015) au fost dedicate activităţilor culturale. Organizatorii ne-au rezervat un tur al oraşului Madrid cu posibilitatea de a vizita şi câteva muzee.

Ziua 8- luni, 23.11.2015
Standardele unei predări eficiente.
 Interdisciplinaritate
Managementul clasei. 

Ziua 9-marţi, 24.11.2015
Stilurile de învăţare:
-audio-video-kinestezic, 
-inteligenţele multiple
-modelul Myers-Briggs (introverti/extravertit; practic/teoretic; ganditor/sentimental)
 Ziua 10- miercuri, 25.11.2015
Evaluarea cunoștințelor dobândite în urma participării la curs.
Acordarea certificatului de participare.
Completarea şi validarea Documentului de mobilitate Europass.


La sfârșit am făcut fotografii, ne-am luat rămas bun şi am promis să ţinem legătura cu formatoarea şi organizatorii care s-au arătat interesaţi de activitățile de diseminare pe care le vom desfăşura în cadrul proiectului nostru şi mai ales de impactul a ceea ce am dobândit în urma participării la curs.
 

bottom of page