top of page
Blue Personal Objects

ACREDITARE ERASMUS+

2022-1-RO01-KA121-SCH-000065146

Colegiul Tehnic "Carol I ", sector 6, București, pentru anul II de Acreditare Erasmus, își propune ca țintă strategică prevenirea și reducerea abandonului școlar până în 2025 prin  dezvoltarea competențelor-cheie, consolidarea încrederii în promovarea pedagogiilor active care răspund diversității și nevoilor sociale și culturale.  Acest lucru este determinat de lipsa interesului elevilor pentru educație, ceea ce conduce la cazuri de abandon școlar, mai ales la clasele terminale de liceu. de asemenea, ne dorim menținerea efectivelor de elevi în ciclul superior al liceului

 un alt obiectiv este reducerea cu 40% a numărului de absente până în 2025 prin derularea de activități non-formale cu elevii, prin schimbul de bune practici cu licee din UE  Găsirea unor metode care pot fi folosite ca instrumente motivaționale de participare și includere. un rol important îl are consilierea elevilor.

Crystal Salt

Documente  

  • Facebook

Galerie foto

Concrete Wall

Rapoarte

Raport curs de formare
Reducing Early School Leaving Treatment and Prevention of Dropouts,
30 aprilie – 06 mai 2023

Raport mobilitate grup de elevi la Instituto Tehnico Economico „Paolo Savi” Italia, Viterbo, în perioada 05-12.05. 2023

Raport video Anul II 

bottom of page